menu

Je toekomst start op Campus Sint-Pieter

Goed van start op Campus Sint-Pieter!

Campus Sint-Pieter is een volwaardige basisschool die bestaat uit 5 graadsklassen. Je kan hier terecht van peuterklas tot en met zesde leerjaar. Sinds januari 2021 volgen de kinderen er les in gloednieuwe klaslokalen, in een rustige, landelijke omgeving.  

Online rondleiding
Mosselfeest Kiwanis Ronse ten voordele van WAKKR.be. Ronse

Als VZW Katholiek Onderwijs Ronse steunen we graag het initiatief Kiwani’s Ronse ten voordele van WAKKR.be. (Warme aandacht voor Kansarme Kinderen van Ronse.)

Op 14 oktober 2023 organiseren ze een mosselfeest op de Grote Markt te Ronse.

De opbrengst van dit festijn zal ten goede komen aan kansarme kinderen uit onze scholen.

Wisselcollecties: 100 nieuwe boeken voor Campus Sint-Pieter

Op dinsdag 16 november kregen we bezoek van Eveline (taalcoach stad Ronse) en Anja ( jeugdmedewerker bibliotheek).

Zij brachten ons maar liefst 100 boeken op school!

In het kader van het project ‘Lezen op school’ is de bibliotheek gestart met een nieuw actiepunt, namelijk het begin van de ‘wisselcollecties’, specifiek voor leerlingen van het tweede en derde leerjaar.

Campus Sint-Pieter bevindt zich vrij ver van de bibliotheek.  Bijgevolg kunnen de leerkrachten niet maandelijks boeken komen uitlenen met de leerlingen wat écht als gemis werd ervaren op school.

Een mobiele wisselcollectie is dan ook een belangrijk instrument zodat leerlingen kunnen gebruik maken van een actueel en gevarieerd boekenaanbod. 

Deze wisselcollectie wordt drie keer per schooljaar vervangen.

Uiteraard zorgt dit voor veel blije gezichten op school…

Wij zijn uitermate tevreden over de samenwerking met de bibliotheek om op school een krachtige en motiverende leesomgeving te realiseren.   Eveline Baelde, taalcoach stad Ronse.

In de voetstappen van Glorieux

Welbevinden

Een warm onthaal in een gezellige schoolomgeving bevordert het welbevinden van onze leerlingen. We zoeken naar evenwicht tussen een veilige structuur en speelse uitdagingen. Uit welbevinden en betrokkenheid groeit de energie en nieuwsgierigheid die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van elke leerling.

Respect

Een multiculturele samenleving vol diversiteit zien wij als een uitdaging die we willen aangaan vanuit respect voor ieders eigenheid. We aanvaarden onze leerlingen zoals ze zijn: uniek door hun eigen talenten en mogelijkheden. Wij bieden een lage drempel tot ontmoeting en dialoog voor jong en oud.

Verbondenheid

Verbondenheid is de energie die ontstaat tussen mensen wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Voor de ontwikkeling van onze leerlingen is naast die verbondenheid met de mensen die hen omringen, ook de relatie met de wereld, met de natuur, met cultuur en met de Andere essentieel voor hun leren. 

Zorgzaamheid

Vanuit een krachtige leeromgeving zetten we in op de onderwijsbehoeften en –noden van onze leerlingen zodat we ze voldoende kansen geven om succeservaringen te beleven. Op deze manier dragen we zorg voor onze leerlingen en kunnen we op gedifferentieerde wijze onze leerlingen begeleiden in het zetten van nieuwe stappen in hun ontwikkeling. 

Gelijkwaardigheid

 We werken persoonsgericht en cultuurgebonden zodat onze leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen . Door in te spelen op de interesse van onze leerlingen leunen we dicht aan bij hun leefwereld en zetten we in op de betrokkenheid en de talenten van elke leerling, ouder en leraar. Als schoolteam leven we normen en waarden voor. We zijn open, eerlijk en duidelijk.

Interesse in een rondleiding? Wilt u zich inschrijven?

Contacteer ons

Onze kleuterklassen

Kiemklas


Aan onze peuters en jongste kleuters willen we veiligheid en structuur bieden... een warm onthaal waar ze zich goed voelen. De juf waakt over het welbevinden en de groeiende zelfstandigheid.

Peuters en kinderen van de eerste kleuterklas starten in een kiemklas.


Groeiklas


Wanneer kleuters verder groeien, zal de juf inzetten op betrokkenheid: activiteiten die dicht aanleunen bij de leefwereld en de interesses van de kleuters, hebben het meeste effect!

De juf biedt een rijke omgeving en stimulerende activiteiten aan. Dit noemen wij een groeiklas

Tijdens het groeien ontdekken we de talenten van elk kind. We willen daar extra aandacht aan geven en deze verder laten openbloeien. Voor de oudste kleuters voorzien we een plek waar ze zich kunnen voorbereiden op het eerste leerjaar: vaardigheden oefenen om later te kunnen lezen, rekenen, schrijven. Zelfsturing en planning krijgen ook veel aandacht in de  bloeiklas.

Vlinderteam


Door ondersteuning van ons vlinderteam kunnen we extra inzetten op differentiatie bij het groeiproces en specifieke zorgnoden.

We bieden bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft of extra uitdaging nodig heeft. We geloven daarbij in de groeikracht van elk kind en in de kracht van verbondenheid.Ons lager onderwijs

Eerste graad

Met veel zin ZOEMen we er in!

Verder bouwend op de vaardigheden die in de kleuterschool aangereikt werden, leren de kinderen van de eerste graad lezen, schrijven, rekenen en de naaste omgeving verkennen. Spelenderwijs worden de lessen vanuit een gedifferentieerde aanpak aangebracht en ingeoefend. Of we groot zijn of klein, leren kan superleuk  zijn!

Tweede graad

In de tweede graad gaat ieder met zijn eigen talenten verder op verkenning. Met extra aandacht voor sociale en technische vaardigheden alsook een uitgebreide boekpromotie verruimen leerlingen hun inzichten en creativiteit. Samen op weg om zichzelf, elkaar en de wereld om zich heen enthousiast te ontdekken.  

Derde graad

De leerlingen van de derde graad gaan ontwikkelvelden verder verdiepen en uitgebreider onderzoeken. Interesses worden aangewakkerd om tot een passende studiekeuze te komen. Ter voorbereiding op het secundair onderwijs zetten we ook extra in op zelfstandigheid, leren leren, media en technische vaardigheden.

Ervaar hoe het er op onze school aan toe gaat!

Onze fotohoek
Vind je een foto niet in onze fotohoek? Ga dan zeker eens kijken op onze
Facebookpagina.
Snel navigeren naar een campus